Dynamisch

Wij veranderen waar mogelijk een belemmerende situatie en gaan proactief om met naderende veranderingen. Om dit te doen zijn wij op de hoogte van wat er speelt in de omgeving waarbinnen wij bewegen;

 

Motiverend

Wij laten zien wat we doen en waarom en we proberen mensen mee te krijgen ook wanneer we besluiten een situatie te laten zoals die is;

 

Kundig

Aanwezig talent, bewezen bekwaamheid en de motivatie om hier iets zinvols mee te doen. Onze medewerkers zijn instaat om het verschil te maken voor onze doelgroep. Dat is goed voor onze klanten, onze kandidaten en voor onze organisatie als geheel;

 

Respectvol

Wij handelen onbevooroordeeld en waarborgen dat afspraken worden gemaakt en –nagekomen. We zijn een voorbeeld door ook zelf onze afspraken na te komen;

 

Moedig

Wij zijn een commerciële organisatie die gaat voor succes op basis van werk wat we aan kunnen. Wij durven dus nee te zeggen tegen opdrachten die wij niet aankunnen.